Thông tin sản phẩm | Chương trình Khuyến mãi

PHÂN HẠNG RƯỢU VANG VÙNG SAINT-ÉMILION

Việc phân loại chính thức các loại rượu vang Saint-Emilion được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1955 hay còn gọi là “1955 Saint-Emilion“. Nó được cập nhật vào năm 1996, 2006 và gần đây nhất là vào cuối năm 2012. Việc phân loại này có hai tầng chính: Premier Grand Cru Classe cấp cao hơn (18…

Continue reading PHÂN HẠNG RƯỢU VANG VÙNG SAINT-ÉMILION


Tháng Sáu 15, 2020

PHÂN HẠNG RƯỢU VANG VÙNG GRAVES

Graves Grand Cru Mặc dù Phân loại năm Bordeaux 1855 về mặt lý thuyết bao trùm cả Medoc và Graves, nhưng chỉ có một Nhà vùng Graves là Haut-Brion lọt vào bảng xếp hạng. Một phân loại Graves độc lập đã không được kết hợp cho đến năm 1959, “1959 Graves Grand Cru” Phân loại rượu Graves…

Continue reading PHÂN HẠNG RƯỢU VANG VÙNG GRAVES


Tháng Sáu 15, 2020